100 حقیقت تلخ و شیرین زندگی
 
GaRooS
هر چی همه چی سرگرمی
 
 
شنبه 12 شهريور 1390برچسب:, :: 14:11 ::  نويسنده : GaRooS

 

 

– افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏مانند.
 

 

 

– کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.
 

 

 

– گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.
 

 

 

– هيچ هدفي بدون طي کردن مسير و راه آن دست يافتني نيست.
 

 

 

– کساني که سر خود را مانند کبک در برف فرو مي‏برند در واقع لگد ديگران را به جان مي‏خرند.
 

 

 

– آنچه که در ظاهر هر شخص مي‏بينيم، به ندرت دقيقا همان چيزي است که آن شخص واقعا هست.
 

 

 

– جرات و شهامت اين نيست که روبروي شير بايستيم بلکه اين است که بفهميم چطور مي‏توان از شر او جان سالم بدر برد.
 

 

 

– ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ايم، بلکه بايد بياموزيم که چطور مي‏توان پدر و مادر بود.
 

 

 

– کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند – از خود هيچ قدرتي ندارند.
 

– افراد خردمند در سکوت به سر مي‏برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند.
 

 

 

– فرشته ها به زمين نمي‏آيند تا ببينند ما چه مي‏کنيم بلکه مي‏آيند تا به ما بگويند چه کار بهتر است انجام دهيم.
 

 

 

– هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران، با تمام وجود، به درد انسان نمي‏خورد.
 

 

 

– در واقع ما هيچ چيز را کنترل نمي‏کنيم مگر رفتار و کردار و تصميمات خودمان.
 

 

 

– هيچ کس نمي‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهيم)
 

 

 

– اين يک اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم.
 

 

 

– من هيچ چيز نمي‏دانم، به من بياموزيد؛ من هيچ چيز نمي‏شنوم، به من بگوييد؛ من هيچ چيز نخواهم ديد، به من نشان دهيد – ما با هم پيروزيم.
 

 

 

– پشيماني از آن دسته چيزهايي است که ما به اشتباه آن را انتخاب مي‏کنيم.
 

 

 

– آنچه در قلب خود مي‏پرورانيم، همان است که در زندگي ان دنيا در دستان خود داريم.
 

 

 

– تنها به اين دليل که بذري را که کاشته ايم نمي‏بينيم، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجا بيرون نمي‏آيد.
 

 

 

– جنسيت واقعي وجود ندارد. هر کسي قسمتي از روحيات جنس مخالف را در خود دارد.
 

 

 

– تجربيات شما، تجربيات شما هستند؛ شخصيت شما نيستند.
 

– فرض کردن‏ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه مي‏گيرند.
 

 

 

– هيچ کس به طور کامل بي‏طرف نيست.
 

 

 

– خانواد ما تنها جايي نيست که ما در ان متولد شده‏ايم؛ گاهي يک دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد مي‏کند.
 

 

 

– شما هميشه راه درست را نمي‏پيماييد.
 

 

 

– فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست.
 

 

 

– توانايي يک مرد آن چيزي نيست که در جيبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.
 

 

 

– اگر شما يک قدم مثبت برداريد، کائنات قدم به سمت شما مي‏آيند.
 

 

 

– اگر مي‏خواهيد بديها سرتان نيايد، نخواهيد سر ديگران آيد.
 

 

 

– اگر مي‏خواهيد با حقيقت سر و کار نداشته باشيد، هميشه در خيالات خود گم هستيد.
 

 

 

– فخرفروشي لباسي است که فقط تن احمقان مي‏شود.
 

 

 

– کسي که از همه بيشتر مي‏داند، معمولا همان کسي است که کمتر حرف مي‏زند.
 

 

 

– هر کسي سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است.
 

 

 

– هيچ کس جواب نهايي را به شما نخواهد داد، مگر خودتان.
 

 

 

– شما تنها با ابزاري که داريد مي‏توانيد عمل کنيد، پس به دنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نکنيد.
 

 

 

– اگر خطاهاي خود را خطا در نظر نگيريم، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را کشف کرده‏ايم.
 

 

 

– اين انسانها هستند که به زندگي معنا مي‏دهند و نه اشياء.
 

 

 

– هميشه سوالاتي هستند که جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد.
 

 

 

– در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته، زندگي جاريست.
 

 

 

– اگر بخواهيد، اسکلت هميشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.
 

 

 

– وقتي صحبت مي‏کنيم، صداي هيچ کس را نمي‏شنويم.
 

 

 

– والدين نبايد کوچکترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند.
 

 

 

– اينکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نيست، مهم اين است که ما چه خواهيم کرد و چه خواهيم شد.
 

 

 

– اگر فکر مي‏کنيد که بايد همين الآن بگوييد، پس بگوييد و اگر مي دانيد که بايد کاري را الآن انجام دهيد، پس انجام دهيد.
 

 

 

– هر تغييري نياز به حرکت دارد.
 

 

 

– کمک ديگران به معناي انجام تمام و کمال کار ما نيست.
 

– اينطور نيست که هر کسي شما را دوست بدارد ولي شما مي‏توانيد هر کسي را دوست داشته باشيد.
 

 

 

– اگر کاري را هميشه براي کسي انجام داديد، او هرگز آن کار را ياد نخواهد گرفت.
 

 

 

– هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست.
 

 

 

– بهترين هديه‏اي که مي‏توان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است.
 

 

 

- زيبايي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلکه با فکر و دل ديده مي‏شود.
 

 

 

– هر کسي بذر کمال را در وجودش دارا مي‏باشد، اما کمتر کسي مي‏تواند آنرا پرورش دهد.
 

– تنها راه پايان دادن به مشاجره‏ها، پيدا کردن يک راه حل است.
 

 

 

– هر عملي که انجام مي‏دهيم و هر حرفي که ميگوييم به ما باز مي‏گردد اما نه به گونه‏اي که انتظارش را داشتيم.
 

 

 

– اگر يک پله از نردبان شکست، با کمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت.
 

 

 

– هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنيد.
 

 

 

– هرکس بيش از آنچه خود را مي‏شناسد است.
 

 

 

– از هر چه بترسيم اسيرش مي‏شويم.
 

 

 

– نيازمندترين انسانها حريص‏ترين آنهاست.
 

 

 

– آنچنان خيال کنيد که گويا تا ابد زنده‏ايد و انچنان عمل کنيد که گويا امروز مي‏ميريد.
 

 

 

– بخنديد همچنانکه نفس مي‏کشيد و دوست داشته باشيد همچنانکه زندگي مي‏کنيد.
 

 

 

– هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد.
 

 

 

– مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند که قابل لمس باشند.
 

 

 

– زيباترين عکسها در اتاقهاي تاريک ظاهر مي‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتي تاريک از زندگي قرار گرفتي بدان که طبيعت مي‏خواهد تصويري زيبا از تو بسازد.
 

 

 

– برف سنگيني باريد؛ درختي شکست، درختي زيباتر شد.
 

 

 

– زندگي مانند بازي حکم است، مهم نيست که دست خوبي نداشته باشيم، مهم اين است که يار خوبي داشته باشيم.
 

 

 

– از کوتهي ماست که ديوار بلند است.
 

 

 

– از شيش جلو به زندگي نگاه کنيد نه از آين رو به عقب.
 

 

 

– به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.
 

 

 

– هنر زندگي کردن، هنر نقاشي کردن بدون پاک کردن است.
 

 

 

– بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است که ديگران مي‏گويند نمي‏توانيم.
 

 

 

– هر روز از زندگي معجزه است. من روزم را هدر نمي‏دهم. من قدر معجزات را مي‏دانم.
 

 

 

– آرام بنشين. تقلا نکن. بهار مي‏آيد و سبزه‏ها رشد مي‏کنند.
 

 

 

– اينکه چه مي‏انديشيم، چه مي‏دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست. مهم اين است که چه مي‏کنيم.
 

 

 

– از زندگي هر انچه لياقتش را داريم به ما مي‏رسد نه آنچه آرزويش را داريم.
 

 

 

– از آنجا که زندگي آين وجود ماست، فقط با تغيير ما تغيير مي‏کند.
 

 

 

– ساعتي که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي‏دهد.
 

 

 

– هرگاه در زندگي خانه‏اي از يخ ساختي، بر آب شدنش گريه نکن.
 

 

 

– آرزوهايت را يک جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات يادشان نمي‏رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را که امروز داري، آرزوي ديروزت بوده است.
 

 

 

– برگ در انتهاي زوال مي‏افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چون برگي زردي يا سيبي سرخ؟
 

 

 

– اگرنتوانستي کسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست، از کوچکي دل توست.
 

 

 

– به کسي که در جستجوي حقيقت است ايمان آور و به کسي که حق را يافته است شک کن.
 

 

 

– ما آمده‏ايم تا با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم نه به هر قيمتي زندگي کنيم.
 

 

 

– هر کس چراي زندگي را يافت با هر چگونه‏اي خواهد ساخت.
 

 

 

– سخن نيک را از گويند آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند.
 

 

 

– ناتوانترين مردم کسي است که نتواند دوستي پيدا کند و ناتوانتر از او کسي است که دوستان خود را از دست بدهد.
 

 

 

– چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.
 

 

 

– صبحگاهان به جستجوي روزي درآييد که برکت و موفقيت در صبح زود نهفته است.
 

 

 

– به بار نشستن هر کار نيازمند روز صبر است.
 

 

 

– راز موفقيت در اين است که با طبيعت و کائنات هماهنگ باشيم و در مسير موجهاي زندگي لذت ببريم.
 

 

 

– موفقيت يک مسير است و نه هدف.
 

 

 

– موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است که هم اکنون داريم.
 

 

 

– شکست موفقيت است، اگر از آن درس بگيريم.
 

 

 

– موفقيت اين نيست که هرگز اشتباه نکنيم بلکه اين است که يک اشتباه را دوبار مرتکب نشويم.
 

 

 

– موفقيت دستيابي به آن چيزي است که مي‏خواهيم و شادماني خواستن آن چيزي است که بدست مي‏آوريم.
 

 

 

– موفقيت توانايي پرش از شکستي بر شکستي ديگر است بدون اينکه خسته شويم.
 

 

 

– من مي‏دانم که تمام هستي براي من خلق شده. پس نگران نيستم و تمام هستي را يار و ياور خود مي‏بينم.
 

 

 

– بازي زندگي بازي بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشيم که به کدام طرف پرتاب مي‏شود.
 

– تفکر مثبت اساس هر موفقيت است.

(((((((((((((((((((( نظر یادتون نره ))))))))))))))))))))

 


نظرات شما عزیزان:

ali
ساعت11:35---13 شهريور 1390
جالبه

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:



درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان GaRooS و آدرس garoos.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 17
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 17
بازدید ماه : 19
بازدید کل : 3753
تعداد مطالب : 9
تعداد نظرات : 2
تعداد آنلاین : 1